Datum: 20.02.2020.
IZVJEŠCE O STANJU PROMETA NA JAVNIM CESTAMAZADAR

REŽIM PROMETA:
promet se odvija nesmetano, osim na dijelovima gdje traju radovi.

STANJE KOLNIKA:
kolnik suh.

RADOVI NA CESTAMA:Zbog radova na sanaciji raskrižja ulica Dr. Franje Tuđmana i Puta Murvice ceste u zoni radova biti će zatvorene do 22.02, osim iz pravca kolodvora gdje će biti omogućeno skretanje vozila u Ul. Put Murvice.·GRACAC

REŽIM PROMETA:
promet se odvija nesmetano osim na dijelovima gdje traju radovi.

STANJE KOLNIKA:
kolnik suh.

RADOVI NA CESTAMA:

DC1 most Rastović - zatvoren jedan trak . Zbog sanacije mosta Rastović na državnoj cesti DC1 promet se odvija jednim prometnim trakom, naizmjenično, postavljanjem semaforske signalizacije.·OBROVAC

REŽIM PROMETA:
promet se odvija nesmetano i sigurno.

STANJE KOLNIKA:
kolnik suh.

RADOVI NA CESTAMA:· PAG

REŽIM PROMETA:
promet se odvija nesmetano, osim na dijelovima gdje traju radovi.

STANJE KOLNIKA:
kolnik suh.

RADOVI NA CESTAMA:

D106 Paški most - Vozi se naizmjence, jednim kolničkim trakom.

zbog klizišta, dionica lokalne ceste L 63001 Crkvine "Sv. Duh" (D106) - Pag (D106) trajno se zatvara za sav promet.·BENKOVAC

REŽIM PROMETA:
promet se odvija nesmetano i sigurno.

STANJE KOLNIKA:
kolnik suh.

RADOVI NA CESTAMA: