www.czz.hr
Naslovnica
O nama
Djelatnost
Popis cesta
Galerija slika
Obavijesti
Zimska služba
Korisni linkovi
  Ceste zadarske županije d.o.o.
  A Franka Lisice 77
23000 Zadar, HR
  T 023/492-300
  F 023/250-944
  E czz@czz.hr
     
  Dežurna služba:
023/241-477
   
 
Zimska služba

 

Uvod
Mjesta pripravnosti
Stupnjevi pripravnosti
Nadzor i kontrola provođenja zimske službe
Ograničavanje ili zabrana prometa za pojedine vrste vozila


Uvod

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. Zadar temeljem ugovora provode zimsko održavanje državnih, županijski i lokalnih cesta na području Zadarske županije u ukupnoj dužini od 1714,00 km i održavanje nerazvrstanih cesta Grada Benkovca, Grada Gračaca i Grada Biograda.

Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN25/98) člankom 66. utvrđeno je da se radi provedbe zimske službe izrađuju Operativni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju.

Zimska služba obuhvaća cijelo zimsko razdoblje od 01. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine.

Radovi održavanja cesta u zimskom razdoblju su svi oni radovi koji su neophodnii za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.

Zimska služba djeluje u četiri stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

Redoslijed obavljanja radova na pojedinim cestama ovisi o utvrđenim razinama prednosti i nivoima služnosti.

Obavještavanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa, te obavijestima o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama osigurava Naručitelj putem Hrvatskog auto kluba (HAK).
Redovna izvješća prikupljaju se i prosljeđuju tri puta dnevno, a izvanredna po potrebi.

[na vrh]

Mjesta pripravnosti

Radom zimske službe upravlja se iz Uprave društva CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. Zadar, Franka Lisice 77

Stalna mjesta pripravnosti su:

- Zimska baza Zadar
- Zimska baza Benkovac
- Zimska baza Obrovac
- Zimska baza Gračac
- Zimska baza Pag

Povremena mjesta pripravnosti su:

- Zimska baza Biograd
- Zimska baza Otok Pašman
- Zimska baza Starigrad Paklenica
- Zimska baza Srb

[na vrh]

Stupnjevi pripravnosti

Člankom 69. Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta utvrđuje se uvođenje stupnjeva pripravnosti.

Prvi stupanj pripravnosti

Uvodi se dežurstvo u stalnim mjestima pripravnostima, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava odgovarajući potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.

Drugi stupanj pripravnosti

Uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C uz mogućnost oborina i pojave poledice.

Obvezni preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima su:

- na dionicama državnih, županijskih i lokalnih cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera manjeg od 300 metara;
- na kolnicima mostova i propusta;
- na križanjima, željezničko-cestovnim prijelazima u istoj razini i prilazima benzinskim postajama;
- na dionicama cesta prema Operativnim planovima rada zimske službe;

Po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika.

Treći stupanj pripravnosti

Radovi na uklanjanju snijega sa kolnika se izvode prema razinama prednosti utvrđenim Operativnim programima. Ukupno postoje tri razine prednosti.

Prva razina prednosti
U prvu razinu prednosti spadaju sve prometnice koje imaju prometno-ekonomski značaj za određeno područje prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom i tehnčkim uvjetima za obavljanje zimske službe. Zbog racionalnog korištenja opreme i posipala, Pravilnikom su predviđena dva nivoa služnosti kolnika.

- Prvi nivo služnosti podrazumjeva kontinuirano čišćenje snijega kada je snjiežni zastor na kolniku viši od 5 cm. Radovima se mora osigurati prohodnost cesta uz uporabu zimske opreme za motorna vozila. Prohodnost cesta se mora osigurati u roku od:

* 5 sati od prestanka padalina u nizinskom području,
* 8 sati od prestanka padalina u planinskom području,

Potpuno uklanjanje snijega sa kolnika potrebno je izvršiti u roku od 12 sati po prestanku sniježnih padalina u koliko temperatura zraka nije niža od - 6°C.

- Drugi nivo služnosti podrazumjeva kontinuirano čišćenje snijega kada je sniježni zastor na kolniku veći od 5 cm. Prohodnost cesta uz uporabu zimske opreme mora se osigurati u roku od 4 sata, a radovi na osiguranju prohodnosti moraju biti završenu u roku od:

* 5 sati od prestanka padalina u nizinskom području,
* 8 sati od prestanka padalina u planinskom području,

Na cestama ovog nivoa služnosti može ostati 3-5 cm ugaženog snijega 12 sati nakon prestanka padalina. Ovaj snijeg se uklanja kada se stvore klimatski uvjeti, tj. kada temperatura zraka bude iznad - 3°C.

Druga razina prednosti
U drugu razinu prednosti spadaju sve prometnice koje imaju prometno-ekonomski značaj za određeno područje prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom i tehnčkim uvjetima za obavljanje zimske službe. Uklanjanju snijega sa ovih prometnica se pristupa kada je sniježni pokrivač na kolniku viši od 10 cm. Uklanjanje snijega mora biti završeno u roku od 24 sata po prestanku sniježnih padalina. Održavanje prohodnosti cesta, uz uporabu zimske opreme za motorna vozila, se vrši uz mogućnost zastoja i zatvaranja cesta za promet do 24 sata.

Treća razina prednosti
U treću razinu prednosti spadaju sve prometnice koje imaju prometno-ekonomski značaj za određeno područje prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom i tehnčkim uvjetima za obavljanje zimske službe. Uklanjanju snijega sa ovih prometnica se pristupa kada je sniježni pokrivač na kolniku viši od 10 cm. Uklanjanje snijega mora biti završeno u roku od 48 sati po prestanku sniježnih padalina. Održavanje prohodnosti cesta uz uporabu zimske opreme se vrši uz mogućnost zastoja i zatvaranja cesta za promet do 48 sati.

Četvrti stupanj pripravnosti

Uvodi se kad snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega.
U tim uvjetima cesta se zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

Odluku o uvođenju i promjeni stupnja pripravnosti provodi odgovorna osoba Naručitelja ovisno o dnevnoj prognozi vremena, a na prijedlog šefa Stožera zimske službe.

Svaka zimska baza raspolaže potrebnim ljudstvom i voznim jedinicama: kamionima opremljenim ralicama za snijeg i posipačima, specijalnim vozilima i, utovarivačem.

[na vrh]

Nadzor i kontrola provođenja zimske službe

Nadzor i kontrolu zimske službe vrše nadzorni inžinjeri i članovi stožera zimske službe kao i odgovorne osobe po mjestima pripravnosti sukladno Operativnim programima zimske službe.

[na vrh]

Ograničavanje ili zabrana prometa za pojedine vrste vozila

Ograničavanje ili zabrana prometa za pojedine vrste vozila vrši se u uvjetima klimatskih nepogoda koje mogu ugroziti nesmetano odvijanje prometa. Pojedine dionice ceste mogu se zatvoriti za sav promet, odnosno za pojedinu kategoriju vozila sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 73/98).

[na vrh]

 

   
 
 
design & hosting by     internet arhiva d.o.o.